Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Laagland BV gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Laagland BV of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina's van Laagland BV staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Laagland BV vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Laagland BV geen enkele invloed. Laagland BV of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.