Veilig werken met hydrauliek

10-12-2014


Veilig werken met hydrauliek

Binnen zowel de hydrauliekindustrie als in de medische wereld is de kennis nog zeer beperkt over ongevallen met vloeistoffen die onder druk staan en hoe te handelen in een dergelijk situatie. Om veilig werken met hydrauliek te kunnen borgen, is het rode boekje ‘Medisch spoedgeval, Hydraulisch hoge druk injectieletsel; De feiten.’ ontwikkeld.

Dit zakboekje is een praktische en waardevolle tool voor iedereen die met of rond hydraulische systemen werkt. Bij een injectie kan er een kritieke situatie ontstaan waarbij snel handelen essentieel is om blijvend letsel zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Het boekje beschrijft de juiste methoden voor de eerste spoedbehandeling op de werkvloer en geeft richtlijnen voor artsen. De noodzaak aan gedegen kennis en informatievoorziening is hoog om veilig werken met hydrauliek te kunnen borgen.

Het zakboekje ondersteunt de informatie waarop de training ‘Veilig werken met Hydrauliek-slangen en componenten’ gebaseerd is. U krijgt inzicht in de risico’s die schuilen op de werkvloer binnen uw organisatie en wordt uitgelegd hoe omgegaan moet worden met een eventuele verwonding.

Bestel het rode boekje via deze link.

Terug naar overzicht